Hvordan kommuniserer Hurtigruten deres bærekraftstiltak?

Kommunisere med skremsel eller opplysning?

Et blogginnlegg skrevet av Alier Ajak

I dette blogginnlegget skal jeg fortsette videre om Hurtigruten som er virksomheten som det skal skrives om til eksamen. Jeg vil i dette innlegget identifisere et eksisterende bærekraftstiltak som Hurtigruten har igangsatt og gjennomført og deretter først gjøre opp noen tanker om hvordan tiltaket blir kommunisert. Deretter hvordan det bør kommuniseres for å utløse engasjement og påvirke til atferdsendring for eksisterende og mulige kunder.

Hurtigruten

FNs bærekraftsmål som rammeverk

Som nevnt i forrige blogginnlegg (link til forrige) om Hurtigruten, så skrev jeg at Hurtigruten var verdens første cruiseskip med hybridmotorer fremfor dieseldrevne motorer. Dette betyr i praksis som hybridbiler, at motorene er drevet delvis av diesel og strøm. Diesel er bedre enn bensin, men er fremdeles en miljøversting da det gir fra seg en enorm mengde CO2. Hurtigruten som bruker FNs rammeverk som deres mål å jobbe mot, så er mengden CO2 utslipp noe som må reduseres, samt. Engangsplast og matsvinn. Alle disse tre tiltakene har Hurtigruten iverksatt og jobber aktivt med.

«Med FNs bærekraftsmål som rammeverk, fokuserer vi på innovasjon, teknologi og konkrete tiltak for å utforske på en så bærekraftig måte som mulig.»
Bærekraftssiden

Hybridteknologien er veien til helelektriske motorer

Tiltaket jeg har mest tro på for virksomheten, er det førstnevnte, nemlig hybridmotorene. Teknologien i de nye hybridteknologiene gjør det mulig for dem å seile helelektrisk og lade når de står i kai. Denne teknologien sammen med hvordan skipene er bygd, så reduserer de hele 3000 tonn CO2 årlig. Dette er en veldig positiv effekt som er et direkte tiltak mot klimamålene om å redusere CO2 utslipp.

Disse 3000 tonnene kommer av en redusering på omtrent 20% av drivstofforbruket, noe som betyr at dersom man videreutvikler dette til helelektriske skip – så snakker vi virkelige endringer. Dette er nemlig også hvilket nytt tiltak/mål de bør sette seg, å videreutvikle hybridteknologien til helelektriske motorer. 

Hvordan bør tiltakene kommuniseres?

Nå er ikke jeg som student, eller en ung person nødvendigvis i målgruppen for Hurtigrutens ekspedisjoner og cruiseseilinger – da turene er faktisk ganske kostbare. Jeg kan derfor ikke fortelle så mye om hvordan jeg har oppfattet deres kommunikasjon utenom egen research. Men tanker om hvordan jeg mener at det bør kommuniseres, er via enkle og veldig forståelige animasjoner og kampanjer på at Hurtigruten er med på å revolusjonere hele skipsindustrien / sektoren. At de bruker FNs bærekrafts mål er veldig positivt, og de burde videreføre det å bruke etablerte virksomheter som motivasjon. De burde inngå flere samarbeid med organisasjoner som jobber spesifikt med bærekraft, som støtter Hurtigruten i deres arbeid og ambisjoner. De burde kommunisere det at det er i alles interesse, både naturen, oss mennesker og dyr at skipsindustrien blir mer miljøvennlig.

Jeg er spesielt lei skremselstaktikken om at Armageddon er nær og at jorden går under om vi ikke slutter å kjøre bil, vannscooter og spise kjøtt. Jeg tror helt ærlig ikke at denne taktikken fungerer så mye mer lenger. Jeg mener heller at det å opplyse om og gjøre samfunnet mer kunnskapsrike om hvordan vår hverdag kan være med på å gjøre en positiveffekt på jorda. Dersom vi som et fellesskap sammen får bedre vaner og endrer atferd, så har vi mulighet til å endre jorda til noe bedre. Jeg er veldig fan av korte animasjoner som Hurtigruten kan lage for å vise hvorfor og hvordan det å reise med dem ikke bare er en positiv opplevelse, men at man bidrar også til å endre hele næringen til å bli mer miljøvennlig.

Jeg legger ved en enkel animasjon som opplyser om bærekraft som ble laget for 11 år siden, tenk hva vi kan få til i dag?

Hvilke kommunikasjonsmidler fanger din oppmerksomhet best?

Alierajak
Alierajak
Artikler: 18

Én kommentar

  1. Hei Alier

    Veldig godt skrevet innlegg! Her henter du inn god informasjon, og reflekterer rundt dette på en imponerende måte. Dette innlegget ville jeg hatt i bakhodet når du skal velge ut til eksamen 😀 Husk å legge til en link til forrige innlegg i første setning 😉

    Tobias, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *